AKTUALNOŚCI

dodane 09.06.2020

Relacja z Wigilii Zesłania Ducha Świętego 30.05.2020r.

Pierwszy dzień, w którym mogliśmy się spotkać w kościele bez ograniczeń liczebnych..., to był znak.

JAK OŻYWCZY DESZCZ...

Trzecia Osoba Boża, sprawca wszystkiego... Duch Święty.

W ubiegła sobotę, 30 maja, w wigilie Zesłania Ducha Świętego, w Uroczystość Patronki naszego  kościoła - Matki Bożej Królowej Apostołów, zebraliśmy się na nocnym czuwaniu. To był piękny i owocny czas.

Zebrani jak Apostołowie w Wieczerniku, zaproszeni przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” i Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”, modliliśmy się o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich naszych Parafian i dla całego Kościoła Świętego. Jezus powiedział do uczniów: „Jan chrzcił woda, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5). Bardzo oczekiwaliśmy przyjścia Ducha Świętego w Swej mocy.

Wieczór rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim i zawierzyliśmy Bogu wszystkie nasze trudne sprawy i sytuacje. Zanosząc pod ołtarz symboliczny kamień, zostawiliśmy działaniu Stwórcy to, co nie pozwala nam przyjmować w zżyciu Bożych darów. Tylko oddając się Jemu w opiekę i ufając mu całym sercem otrzymamy potrzebne łaski.

Na potwierdzenie, czym jest prawdziwe zaufanie, jedna z uczestniczek Czuwania przedstawiła swoje świadectwo. Opowiedziała o trudnym doświadczeniu, jakie przeżyła, a dzięki ufności jaka złożyła w Panu i modlitwie całej Wspólnoty, jej córka otrzymała łaskę zdrowia. Lekarze powrót do zdrowia nazwali wprost cudem.

W dalszej części Wieczoru, pieśnią i modlitwa uwielbialiśmy Boga Ojca i Jego Syna - Jezusa. Wszystkim pieśniom towarzyszyła modlitwa flagami, która ma swoje korzenie w Biblii - głęboka symbolikę i przesłanie. „Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar” (Iz 49,22). Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w Imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!” (Ps 20,6). Celem takiej modlitwy nie jest sprawienie, żeby spotkanie było bardziej kolorowe, ale zbudowanie Wspólnoty oddanej Bogu. Flagami pod niebem głosimy chwałę Boga.

Około godz. 2300 rozpoczęliśmy uroczysta Msze świętą. Wspaniały czas spotkania ze Słowem Bożym, Ciałem i Krwią Chrystusa. Rozbudowana Liturgia Słowa z czytaniami ze Starego i Nowego Testamentu przygotowywała nasze serca na działanie Ducha Świętego i przyjęcie Komunii świętej. Wszystkie psalmy pięknie odśpiewali, a czytania odczytali, członkowie Wspólnot, które nas zaprosiły. Takie przygotowanie Eucharystii potęguje odczucie wyjątkowości chwili. Dla mnie było to wspaniałe przeżycie.

Strony