ŚWIADECTWA SNE

Data 07.05.2019
Kategoria

Kurs Daniel - Jedlnia (3-5.05.2019)

Świadectwa

Na kursie Daniel przeżyłam i zrozumiałam modlitwę Ojcze Nasz. Każde słowo było pocałunkiem i zapewnieniem o miłości Boga. Po raz pierwszy przeżyłam ją jakbym była na prawdziwym spotkaniu z Nim. Cudowne przeżycie, napełnienie mojego serca Jego obecnością. Wyjeżdżam do domu bardzo szczęśliwa z pragnieniem czytania Słowa Bożego, które chroni przed brzydotą i złem świata i daje piękne życie - Małgorzata 53 l.                                                                                                                                                                                   

Zrozumiałam, że wielkim zaszczytem jest dla mnie modlitwa Słowem Bożym. W ten sposób modlił sie sam Jezus oraz modlitwa Ojcze Nasz, w której doświadczyłam bliskości z Bogiem, radości a przede wszystkim jej zrozumienie jak jest głęboka i piękna. Bóg rozpalił moje serce do codziennej modlitwy - Małgosia 38 l.

Pierwszy raz modliłem się modlitwą Ojcze Nasz rozmawiając z Bogiem. Chcę wprowadzić w życie wszystkie wiadomości o modlitwie, które usłyszałem aby nadać jej właściwy klimat i smak oraz na nowo odkryć jej dar w moim życiu - Paweł 30 l.

Spotkanie z Bogiem w Najświętszym Sakramencie sprawiło we mnie wielkie poruszenie serca, otrzymałem umocnienie w wierze, napełnienie Jego miłością  oraz pewność, że On jest żywy i obecny na modlitwie ze mną - Sebastian 40 l.

Na kursie otrzymałem świadomość jak ważna jest modlitwa w życiu, że bez niej człowiek nie oddycha i umiera. Zamierzam wzrastać w wierze dzięki modlitwie - Jacek 49 l.

Od początku czułam się zaproszona na ten kurs. Otworzyłam serce na Ducha św. i otrzymałam więcej niż się spodziewałam. Otrzymałam odpowiedzi na moje pytania, wezwanie do pogłębienia relacji z Bogiem poprzez modlitwę - Aneta 43 l.